Ynglŷn â Gwnewch Rywbeth Gwych

Mae Gwnewch Rywbeth Gwych yn brosiect Media Trust a Community Channel, wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr. Bydd y prosiect tair blynedd yn hyrwyddo cymunedau Lloegr, Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon ac yn ysbrydoli ein cynulleidfaoedd i wneud #rywbethgwych yn eu bywydau eu hunain a gwneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw’u hunain a’r bobl o’u cwmpas.

Trwy Gwnewch Rywbeth Gwych byddwn yn annog pobl i wneud newid bach fydd yn gwneud gwahaniaeth iddyn nhw neu eu cymuned.

Mae’r prosiect wedi’i strwythuro o gwmpas pedair thema
Gwyrdd
Gyda’n gilydd
Creadigol
Actif

Rydym yn gofyn i bobl roi gwybod i ni am y pethau gwych y maen nhw’n eu gwneud yn barod trwy ddefnyddio’r hashnod #rywbethgwych neu drwy gyfrannu rhywbeth yn uniongyrchol i’r safle.

Cysylltwch â ni